Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

8,1°C 9,0°C Wind from SWSW@38,9 km/h - 1003,1hPa -2,5hPa 0,9m 3,7km

9,1°C 10,7°C Wind from SSWSSW@50,0 km/h - 1001,7hPa -2,0hPa 1,8m 9,3km

-°C - Wind from WSWWSW@48,2 km/h - 991,9hPa -0,7hPa - 20,4km

7,2°C - Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1000,9hPa -1,3hPa 1,3m 3,7km

7,0°C - Wind from SWSW@31,7 km/h - 1000,2hPa -0,5hPa 1,1m 50,0km

5,4°C - Wind from SSWSSW@37,1 km/h - 988,3hPa -3,3hPa 2,4m 9,3km

5,8°C - Wind from SS@33,5 km/h - 988,0hPa -2,7hPa 3,4m 9,3km

-°C - Wind from SS@31,7 km/h - 989,2hPa -2,8hPa - 20,4km

9,1°C 10,1°C Wind from SWSW@35,3 km/h - 999,1hPa -1,3hPa 3,5m -

5,5°C - Wind from SSWSSW@50,0 km/h - 988,0hPa -1,6hPa - -

5,2°C - Wind from SWSW@14,8 km/h - 982,1hPa - 4,2m -

5,4°C 10,3°C Wind from WSWWSW@48,2 km/h - 983,0hPa -0,7hPa 5,8m -

5,7°C 9,4°C Wind from WSWWSW@14,8 km/h - 978,4hPa +0,7hPa 4,9m -

Sandettie Lightship at 13:00: Air:. 8,1°C, Water: 9,0°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1003,1hPa (-2,5), Waves: 0,9m No recent reports. Channel Lightship at 13:00: Air:. 9,1°C, Water: 10,7°C, Wind: SSW@50,0km/h, Baro: 1001,7hPa (-2,0), Waves: 1,8m Anasuria AWS at 13:00: Wind: WSW@48,2km/h, Baro: 991,9hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 7,2°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1000,9hPa (-1,3), Waves: 1,3m Clipper AWS at 13:00: Air:. 7,0°C, Wind: SW@31,7km/h, Baro: 1000,2hPa (-0,5), Waves: 1,1m Beryl A AWS at 13:00: Air:. 5,4°C, Wind: SSW@37,1km/h, Baro: 988,3hPa (-3,3), Waves: 2,4m No recent reports. No recent reports. North Sea at 13:00: Air:. 5,8°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 988,0hPa (-2,7), Waves: 3,4m North Sea at 13:00: Wind: S@31,7km/h, Baro: 989,2hPa (-2,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 13:00: Air:. 9,1°C, Water: 10,1°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 999,1hPa (-1,3), Waves: 3,5m North Sea at 13:00: Air:. 5,5°C, Wind: SSW@50,0km/h, Baro: 988,0hPa (-1,6), No recent reports. K7 Buoy at 13:00: Air:. 5,2°C, Wind: SW@14,8km/h, Baro: 982,1hPa, Waves: 4,2m No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 12:00: Air:. 5,4°C, Water: 10,3°C, Wind: WSW@48,2km/h, Baro: 983,0hPa (-0,7), Waves: 5,8m K5 Buoy at 13:00: Air:. 5,7°C, Water: 9,4°C, Wind: WSW@14,8km/h, Baro: 978,4hPa (+0,7), Waves: 4,9m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 13:00 8,1 9,0 SW Wind from SW 38,9 1003,1 -2,5 0,9 3,7
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 13:00 9,1 10,7 SSW Wind from SSW 50,0 1001,7 -2,0 1,8 9,3
62164 Anasuria AWS 13:00 - - WSW Wind from WSW 48,2 991,9 -0,7 - 20,4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 13:00 7,2 - WSW Wind from WSW 33,5 1000,9 -1,3 1,3 3,7
62144 Clipper AWS 13:00 7,0 - SW Wind from SW 31,7 1000,2 -0,5 1,1 50,0
63110 Beryl A AWS 13:00 5,4 - SSW Wind from SSW 37,1 988,3 -3,3 2,4 9,3
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 13:00 5,8 - S Wind from S 33,5 988,0 -2,7 3,4 9,3
63117 North Sea 13:00 - - S Wind from S 31,7 989,2 -2,8 - 20,4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 13:00 9,1 10,1 SW Wind from SW 35,3 999,1 -1,3 3,5 -
62114 North Sea 13:00 5,5 - SSW Wind from SSW 50,0 988,0 -1,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 13:00 5,2 - SW Wind from SW 14,8 982,1 - 4,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 12:00 5,4 10,3 WSW Wind from WSW 48,2 983,0 -0,7 5,8 -
64045 K5 Buoy 13:00 5,7 9,4 WSW Wind from WSW 14,8 978,4 +0,7 4,9 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

Weather Underground